1. دکتر تاج مزینانی: مهاجرت در ایران متأثر از رویدادهای سیاسی و اقتصادی است
همایش ملی"مطالعات ایرانیان دور از وطن؛ هویت ها، پیوندها و سیاست ها"با حضور استادان و صاحبنظران این حوزه ۲۳ مهرماه جاری در محل دانشکده علوم اجتماعی برگزار شد.
2. بازگشت ایرانیان خارج‌نشین نسبت مستقیم با دموکراسی‌خواهی در داخل دارد/ باید از شعار عبور کنیم
الهه کولایی در افتتاحیه همایش ملی «مطالعات ایرانیان دور از وطن»:
استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران گفت: بسیاری از ایرانیانی که از کشور خارج شده‌اند در واقع خواستار تغییر نگرش‌ها در عرصه سیاسی ایران هستند به نحوی که تفاوت‌ها و تکثرها به رسمیت شناخته شود و آنها بتوانند در کشور اثرگذار باشند به همین خاطر موج‌های خروج از کشور در بعضی مراحل متناسب با موج دموکراسی‌خواهی در ایران تغییر می‌کند.
3. افتتاحیه همایش ملی «مطالعات ایرانیان دور از وطن» در دانشکده علوم اجتماعی علامه
مراسم افتتاحیه همایش ملی مطالعات ایرانیان دور از وطن «هویت‌ها، پیوندها و سیاست‌ها» با حضور استادان و دانشجویان در دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبائی برگزار شد.